NIEUWS

 

Kwijtschelding van het griffierecht Waarborgfonds Motorverkeer Trouwen in gemeenschap van goederenmogelijk vanaf 2017 niet langer de norm

Bel mij terug

Ik wil meer informatie over...
Naam
Telefoonnummer

Visser Quispel Heidema is een advocatenkantoor te Oud-Beijerland werkzaam op meerdere rechtsgebieden, met name de ondernemings- en handelsrechtpraktijk, incassozaken, letselschadezaken en het familierecht.

 

Dienstverlening: adviseren, begeleiden en procederen

Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn:

  • Preventief adviseren; uw juridische positie beoordelen.
  • Contracten voor u opstellen of door de wederpartij opgestelde contracten beoordelen.
  • Assistentie bij door u gevoerde correspondentie.
  • Procederen, zowel eisend als verwerend; advies over haalbaarheid van een procedure of verweer.
  • Uitbrengen van second opinion, bijvoorbeeld over het advies van de juridisch adviseur van uw zakenpartner of van uw bedrijfsjurist.

Onze dienstverlening richt zich zowel op

  • ondernemers en non-profit instellingen (ondernemings- en handelsrecht, incassozaken) als op
  • particulieren (letselschade, familierecht).

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Download hier de pdf met onze algemene voorwaarden.